הכשרת מנהלים

הכשרת מנהלים

הכשרת מנהלים

SET – המסלול להכשרת מנהלים של INSIGHTS כדי להתמודד עם האתגרים הרבים בניהול יש לרכוש מיומנויות מגוונות, על המנהל בראש

הכשרת מנהלים

הכשרת מנהלים

SET – המסלול להכשרת מנהלים של INSIGHTS כדי להתמודד עם האתגרים הרבים בניהול יש לרכוש מיומנויות מגוונות, על המנהל בראש